Have you ever wondered what happened to our world? If God created a perfect earth, how did it and the people here (in particular, you) get so messed up?

It’s not very hard to understand. When God made us, He didn’t make us like puppets – He gave us free will. Free will means that He gave us the right to choose; the right to choose good or bad – the right to make wise or poor decisions – the right to obey God or Satan.

Let me say right here at the beginning that there is hope for you.  It was never God’s idea or His plan that your life should turn out the way it has – so far.  It is His idea that you should be one of His children and that your life should be filled with His good things.  He even has a way of escape out of the mess you’re in.

(العربية | 中文 | Bahasa Indonesia | Español | Français | Nepalese | русский | Português | Română)

Примечание: Вы должны иметь программу Adobe Acrobat Reader для просмотра этих документов. Если у вас нет этой программы, установленной на Вашем компьютере, пожалуйста, посетите www.adobe.com для свободного скачивания.

Крещение в Святом Духе (Baptism in the Holy Spirit)
Как христианин, вы когда-нибудь желал больше духовной силы в вашей жизни? Больше возможностей для противостоять греху? Больше мощности, чтобы рассказать другим об Иисусе? Вы не должны просто отойти от желающих. Духовная сила доступна для всех христиан.

Библия (The Bible)
Знаете ли вы, что Бог написал целый ряд любовные письма к нам, говорит и показывает нам, как много Он любит нас? В Библии, Бог акций, сколько он нас любит и как много он знает о нас, тоже.

Покровский - Часть 1 (Intercession-Part 1)
Библия говорит нам, что Бог хочет, чтобы всем нам быть ходатаев. Покровская просто одной из форм молитвы. В этом исследовании, мы надеемся принять некоторые тайны из заступничество и показать вам, как стать ходатаем Бог хочет, чтобы ты.

Покровский - Часть 2 (Intercession-Part 2)
В первой части данной работы, мы узнали, что Бог хочет, чтобы всем нам быть ходатаев - сотрудничать с ним в результате чего его планы в жизнь. В этой второй части, мы покажем вам, что еще Библия учит, чтобы сделать нас успешными ходатаев.

Молитва (Prayer)
В данной работе мы будем по-новому взглянуть на молитве Господней. Как ученики, мы тоже нужна помощь и поддержка, чтобы быть эффективным женщин молитвы. Если мы подойдем к этой знакомой молитвы, как хотят и научить детей обнаружения что-то новое, мы будем удивлены, как много Святой Дух покажет нам через него.

Закрытый подарков (The Unopened Gift)
Когда мы рождаемся свыше, мы знаем, что мы спасены от греха. Но то, что все время сэкономленные средства? Вы можете быть удивлены, узнав, что это значит, многие другие вещи. Это исследование Библии будет смотреть на некоторые из наиболее важных из них.

(العربية | 中文 | Bahasa Indonesia | Español | Français | Nepalese | русский | Português | Română)

Note: You must have Adobe Acrobat Reader to view these documents. If you don't have this program installed on your computer, click here to download it for free.

Blood of Jesus (Nepalese)
The blood of Jesus!  We talk about it.  We sing about it.  We use the words in our affirmations and in our prayers.  But do we really understand why these precious words have such an important place in the Christian faith?

Intercession - Part 1 (Nepalese)
Do you believe that intercession is only for a skillful few who have been given a special gift for it? This is not what the Bible teaches. It tells us that God wants all of us to be intercessors. Intercession is simply one form of prayer. At its most basic, it is praying for someone else. At its most sublime, it is sharing God's heart for the world and cooperating with Him to bring His desires into existence. In this study we hope to take some of the mystery out of intercession and show you how to become the intercessor God wants you to be.

Intercession - Part 2 (Nepalese)
In the first part of this study, we learned that God wants all of us to be intercessors -- to cooperate with Him in bringing His plans to fruition. We also began to look at some of the principles of intercession. In this second part, we will show you what else the Bible teaches to make us successful intercessors.

Jesus, Our Re-Creator God - Part 1 (Nepalese)
Although scientists and other religions have complex theories about the creation of the world, the Bible explains it succintly. In this study we will learn how Jesus created the world and also makes us a new creation through salvation.

Jesus, Our Re-Creator God - Part 2 (Nepalese)
All of the people Jesus touched were not "notorious sinners". In this half of the study we will look at others whom Jesus "re-created".

Our Compassionate God and Savior - Part 1 (Nepalese)
Literally, compassion means suffering with another, having pity and sympathy for others. God is our compassionate Father and Jesus is our compassionate Savior, our King who rules with gentleness and mercy. As we watch Him move against the backdrop of the Palestinian countryside, we see His compassion every step of the way.

Our Compassionate God and Savior - Part 2 (Nepalese)
In the first part of this study on Jesus' compassion, we looked at many healings and acts of mercy He performed. In this part, we will continue that study.

Praise and Worship (Nepalese)
Heaven is a place of praise and worship of God. Earth should be as well. Perhaps you wonder why. Why should I praise and worship the Lord? What difference does it make anyway?

Why Christians Suffer (Nepalese)
Why do Christians have to suffer? Didn't Jesus say that He had come "to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed" (Luke 4: 18), "to bind up the broken hearted...and to comfort all who mourn" (Isaiah 61: 1, 2)? Surely, that includes suffering.

(العربية | 中文 | Bahasa Indonesia | Español | Français | Nepalese | русский | Português | Română)

Notă: Trebuie să aveţi Adobe Acrobat Reader pentru a vizualiza aceste documente. Dacă nu aveţi acest program instalat pe computerul dvs., vă rugăm să vizitaţi www.adobe.com pentru un download gratuit.

Botezul în Duhul Sfânt (Baptism in the Holy Spirit)
Ca un creştin, ai dorit vreodată pentru putere spirituala mai mult în viaţa ta? Mai multă putere pentru a rezista păcatului? Mai multă putere de a spune altora despre Isus? Nu trebuie să mergi doar pe care doresc. putere spirituală este disponibil pentru toţi creştinii.

Iertare (Forgiveness)
Tema de iertare trece prin Biblie. Numai Creştinismul ne oferă o imagine de iubire atotcuprinzătoare a lui Dumnezeu şi dorinţa Lui pentru restaurare completă. În acest studiu, ne vom uita la iertare din ambele lui Dumnezeu şi punctul de vedere al omului şi a vedea de ce trebuie să ne ierte întotdeauna.

Rod al Duhului (Fruit of the Spirit)
Imaginaţi-vă o livada de meri, la vremea recoltei. Copacii sunt încărcate cu mere rosu aprins, îndoit sucursalele acestora sub greutatea de noi culturi. Agricultorul este încântat. Trecători, ale căror apetitul sunt ascuţit de vedere şi aroma de fructe proaspete, opri să cumpere mere, apoi grabă departe de a se bucura şi de a le partaja cu alţii.

Vindecarea (Healing)
Crezi în vindecare? Când acceptăm pe Isus Hristos ca Mântuitorul nostru, vindecarea - spirituale şi fizice, emoţionale, şi - atât pentru noi înşine şi ne rugăm pentru oameni - este parte a pachetului mântuirii pe care le primim de la Dumnezeu.

Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu (Jesus Christ, Son of God)
Cine a fost Isus? Noi nu am să mă întreb cine a fost Isus sau cum suntem ar trebui să se simtă despre El, deoarece Biblia ne spune foarte clar tot ceea ce avem nevoie să ştim pentru a ajunge la o concluzie dreapta.

Rugăciune (Prayer)
În acest studiu, vom arunca o privire proaspătă la Rugăciunea Domnului. Ca şi ucenicii, noi, de asemenea, nevoie de ajutor şi încurajare să fie femei eficiente de rugăciune. Dacă ne apropiem de această rugăciune familiar ca copiii dornici şi educabil a descoperi ceva nou, vom fi surprins de cât de mult Duhul Sfânt ne va arăta prin ea.

Subcategories

bible studyOur Bible Studies cover a wide variety of topics, and are free for you to use, copy and distribute as needed.

Also check out our Foundational Studies, which cover the basics of the Christian faith. Be blessed as your grow in your understanding of Jesus and God's outrageous love!

Bible Studies in other languages

(العربية | 中文 | Bahasa Indonesia | Español | Français | Nepalese | русский | Português | Română)